Συνάντηση

 

Το μυαλό μου συναντά την εικόνα σου,

θυμάμαι όσα ζήσαμε παλιά,

γίνομαι ένα με το χώμα,

για άλλη μια φορά.

Η ψυχή μου αιμορραγεί,

κι' η καινούργια μέρα,

ας με προσκαλεί.