Καρδιά δεν έχεις

Καρδιά δεν έχεις,

αφού δεν αγαπάς,

καρδιά δεν έχεις,

αφού δεν συγχωράς.

 

Καρδιά δεν έχεις,

αφού με τυρρανάς,

καρδιά δεν έχεις,

αφού όλο ζητάς.