Τα όνειρα ναυάγησαν

Όλα τα όνειρα ναυάγησαν,

μα η αγάπη μας αδιάσπαστη αλυσίδα,

όλα τα όνειρα ναυάγησαν,

ήσουν η τελευταία μου ελπίδα.