Ένα με το όλον

Η ψυχή της αγάπης,

η ψυχή του πόνου,

η δική σου κι' η δική μου ψυχή,

είναι ένα,

είναι ένα με το όλον.

Είναι μία ψυχή.

Η ψυχή μας.