Παρμενίδης

Ο Παρμενίδης γεννήθηκε το 515 π.Χ. στην Ελέα, μία Ελληνική πόλη της Νότιας Ιταλίας. Ήταν αριστοκρατικής καταγωγής. Την αρχική του εκπαίδευση την οφείλει στη φιλοσοφία του Πυθαγόρα. Λέγεται ότι η φιλοσοφία του Παρμενίδη, ήταν το αποτέλεσμα μιας θείας αποκάλυψης. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, προσπαθούσαν να απαντήσουν το ερώτημα: “Ποιο είναι το στοιχείο που συνδέει ολόκληρο το σύμπαν”. Έδιναν απαντήσεις βασισμένες στα τέσσερα στοιχεία της φύσης και διαφωνούσαν μεταξύ τους. Ο Παρμενίδης έδωσε μια πιο ουσιαστική απάντηση. Ότι το κοινό χαρακτηριστικό που συνδέει όλα όσα υπάρχουν, είναι ότι υπάρχουν. Ο Παρμενίδης αποτέλεσε τον πρώτο άνθρωπο, που έθεσε το ζήτημα του “είναι”. Φανέρωσε πως το “είναι” λογικά πρέπει να παραμένει αμετάβλητο. Ο Παρμενίδης, πρώτος αποσαφήνισε τη διάκριση μεταξύ πραγματικού και φαινομενικού, είναι ο στοχαστής που γέννησε τον ορθολογισμό και με το έργο του δημιούργησε ένα από τα μέγιστα ρεύματα της φιλοσοφίας: τη μεταφυσική.