Ηράκλειτος

Ο Ηράκλειτος γεννήθηκε το 540 π.Χ. στην Έφεσο. Καταγόταν από πολύ ισχυρή, αριστοκρατική οικογένεια και παραιτήθηκε από σημαντικά αξιώματα, ώστε να αφιερωθεί στη φιλοσοφία. Στις μέρες μας έμεινε γνωστός, ως ο «σκοτεινός» φιλόσοφος. Ήταν ο πρώτος που παρατήρησε ότι το μοναδικό πράγμα στον κόσμο μας που παραμένει σταθερό είναι η ίδια η αλλαγή. Πίστευε ότι όλες οι αλλαγές στον κόσμο μας, οφείλονται κυρίως στο στοιχείο της φωτιάς. Ακόμα, πίστευε πως τα πάντα συνεχώς μεταβάλλονται. Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της πραγματικότητας είναι οι αντιθέσεις της, με τις οποίες μπορούμε να αντιληφθούμε την αξία των πραγμάτων. Διέκρινε ακόμα, πως πίσω από τις αντιθέσεις, υπάρχει μια αρμονία. Αυτή την αρμονία, την ονόμασε λόγο (λογική). Ο Ηράκλειτος υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που ανακάλυψε τη Διαλεκτική και φανέρωσε μια πρώτη θεωρία της σχετικότητας. Αναμφίβολα, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς στοχαστές που έζησαν χιλιάδες χρόνια ύστερα από αυτόν.