Χοιροκοιτία

Hashtags:

#Χοιροκοιτία #7000π.Χ. #οικισμός #ακεραμική-νεολιθική-περίοδος  #Unesco

Τα σπίτια, απλά κατασκευασμένα. Φτιαγμένα, με πέτρες του ποταμού. Στο ανώτερο μέρος των σπιτιών, χρησιμοποιήθαν πλιθάρια και πηλός. Η στέγη, ήταν επίπεδη ή θολωτή. Φτιαγμένη με δοκάρια, πάνω στα οποία υπήρχαν κλαδιά και καλάμια καλυμμένα με πηλό. Στη μέση της οικίας, υπήρχε η εστία, για το μαγείρεμα και τη θέρμανση. Το εσωτερικό των οικιών, διακοσμούσαν οι τοιχογραφίες. 

Οι κάτοικοι της Χοιροκοιτίας,πέθαιναν σε ηλικία 25-40 ετών. Είχαν ύψος 1,60 μ. οι άνδρες και 1,50 μ. οι γυναίκες (περίπου). 

Στους τάφους των νεκρών, τοποθετούσαν κτερίσματα. Επίσης, τοποθετούσαν μια πέτρα, πάνω στο σώμα του νεκρού, αφού πίστευαν πως έτσι εμποδιζόταν η επιστροφή του νεκρού στη ζωή.